Δωρεάν μεταφορικά από 59€ και άνω

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

  1. Με αφορμή τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τον Ν.4624/2019, η THESKYSPIRITS στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων, συμμορφώνεται πλήρως με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα και διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και σε ενιαίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης του ιστότοπού μας. Δύναται οποτεδήποτε να τροποποιείται από την «THESKYSPIRITS», ισχύουσα από την ανάρτηση της εκάστοτε τροποποίησης.
  2. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορεί να αποδοθούν στο πρόσωπό του πελάτη. Αυτά περιλαμβάνουν για παράδειγμα πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, δραστηριότητα, διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και έδρα σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου. Η THESKYSPIRITS επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: α) στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, όπως την λήψη παραγγελίας, την ολοκλήρωση των αγορών σας και την παράδοση προϊόντων, β) προς συμμόρφωση έννομης υποχρέωσή μας (π.χ τήρηση Α.Φ.Μ. για την έκδοση σχετικού παραστατικού), γ) στη νόμιμη σχέση της ρητής σας συναίνεσης, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών (newsletter), και δ) στην περίπτωση εξυπηρέτησης πελατών στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής.

ΟΡΙΣΜΟΙ :

α. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία, άμεση ή έμμεση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (υποκείμενο δεδομένων).

β. Επεξεργασία: κάθε δραστηριότητα, η οποία αφορά στα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταχώρισης, οργάνωσης, χειρισμού, αποθήκευσης, κοινοποίησης, πρόσβασης, χρήσης, μεταφοράς, διαγραφής και καταστροφής των προσωπικών δεδομένων.

γ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: ο φορέας στην συγκεκριμένη περίπτωση η «THESKYSPIRITS», η οποία καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

δ. Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

ε. Αποδέκτης» το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

  1. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία THESKYSPIRITS δύναται με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας, να συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα  προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της μέσω των δικών τους αποκλειστικά ενεργειών είτε μέσω εγγραφής στον ιστότοπο της THESKYSPIRITS προκειμένου να κάνουν χρήση  του e-shop, να λαμβάνουν Newsletters μέσω email, για αποστολή μηνυμάτων (sms) στο κινητό τηλέφωνο, για να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, είτε μέσω συναλλαγών με σκοπό την εμπορική συναλλακτική σχέση των μερών, είτε μέσω αιτήσεων απασχόλησης (αποστολή βιογραφικών) με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας. Η THESKYSPIRITS ζητάει και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον παρασχέθηκαν (ρητά) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, πάντα με τη συναίνεση/συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους ανάλογα με την περίπτωση. Επισημαίνουμε ότι η συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που μας την παράσχετε, μπορεί να ανακληθεί ελευθέρα ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας, καθώς και για όσο χρόνο επιβάλλεται ως υποχρέωση από τον νόμο, από Δημόσια Αρχή και πάντα σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος θα προβούμε στην οριστική διαγραφή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων.

Ρητά διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση για την διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με τη χρήση OnLine πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τα στοιχεία σας υπόκεινται σε επεξεργασία σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον, με εφαρμογή κάθε κατάλληλου τεχνικού και οργανωτικού μέτρου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ή/και σε συμμόρφωσή μας με τυχόν εκ του νόμου υποχρέωση για τήρηση αρχείων, συμμόρφωσή μας προς τις διατάξεις του νόμου περί παραγραφής (π.χ εμπορικές, φορολογικές διατάξεις) και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργός χρήστης του διαδικτυακού μας ιστότοπου και για ανώτατο χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την τελευταία σας δραστηριότητα σε αυτόν.

Αποκλειστικά σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί απαραίτητο για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών, ή στο πλαίσιο νομικών ενεργειών, έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, πάντοτε υπό το πρίσμα των βασικών αρχών της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας της επεξεργασίας.

  1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε εκ του νόμου τα εξής δικαιώματα:

1.Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

2.Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων.

3.Δικαίωμα διαγραφής (στην λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων.

4.Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

5.Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

6.Δικαίωμα εναντίωσης.

7.Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Επίσης έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 647 5600, www.dpa.gr)

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία «THE SKYSPIRITS COMPANY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων (π.χ διαγραφή, εναντίωση κλπ), καθώς και για άλλες απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της THESKYSPIRITS στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@theskyspirits.gr, υπόψη του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων.     

Ειδικότερα για την επικοινωνία μέσω Newsletter, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μέσω του ειδικού συνδέσμου Unsubscribe Newsletter που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

  1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η ιστοσελίδα www.theskyspirits.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) που παραπέμπουν σε ιστότοπους άλλων εταιρειών. Για τους εν λόγω συνδέσμους δεν είναι υπεύθυνη και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και τα μέτρα προστασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούν οι εν λόγω εξωτερικοί ιστότοποι, μη υπέχουσα η THESKYSPIRITS ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί από την αιτία αυτή κατά την περιήγησή τους σε αυτούς. Ο επισκέπτης ή ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του και μόνο ευθύνη γι’ αυτό θα πρέπει κάθε φορά να ενημερώνονται  ως προς το περιεχόμενο τους κατά την επίσκεψή τους. Σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη των συνδεδεμένων ιστότοπων έχει αποκλειστικά ο τρίτος ή ο εγγεγραμμένος χρήστης.

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIE

Με την πρόσβαση ή/και τη χρήση του διαδικτυακού μας ιστότοπου συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα σύνδεσης και πληροφορίες σχετικές με την περιήγησή σας, οι οποίες είναι μη εξατομικευμένες, τα λεγόμενα cookies.

Τα cookies στο διαδίκτυο είναι μια τεχνολογία για να θυμούνται οι browsers (Chrome, Firefox, Safari κλπ.) πληροφορίες καθώς οι χρήστες περιηγούνται στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου (text file) ή αλλιώς δεδομένων από πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη από τον browser είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, αλλά εάν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου ίσως να μη λειτουργούν ικανοποιητικά, διότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies.

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται:

Cookies επίσκεψης (session cookies)

Πρόκειται για προσωρινά cookies που αποθηκεύονται στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης (browser) της συσκευής σας (π.χ Chrome, Firefox, Safari κλπ) μόνο κατά τη διάρκεια της περιήγησης στον ιστότοπο και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Οι συνεδρίες (sessions) είναι σημαντικές λόγω του ότι ορίζουν πότε ένας χρήστης είναι συνδεδεμένος σε μια ασφαλή περιοχή και πότε αποσυνδέεται (μόλις κλείσει ο browser γίνεται αυτόματη αποσύνδεση).

Μόνιμα cookies (persistent cookies)

Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)

Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστότοπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)

Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Η παρούσα Πολιτική Cookies, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και σε ενιαίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης του ιστότοπού μας. Δύναται οποτεδήποτε να τροποποιείται από την «THESKYSPIRITS», ισχύουσα από την ανάρτηση της εκάστοτε τροποποίησης.

  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προστατεύουμε τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους από τον κίνδυνο της πρόσβασης χωρίς άδεια ή απώλειας αυτών. Το προσωπικό μας το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, δεσμεύετε για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Κάνουμε χρήση, για παράδειγμα, (SSL) Secure Socket Layer για την προστασία της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο που εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση μιας σύνδεσης (SSL). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα πρότυπα της τεχνολογίας.

  1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η THESKYSPIRITS προς το σκοπό της προσήκουσας εκτέλεσης της συναλλακτικής σχέσης ή/και την παροχή υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου, ενδέχεται να κοινοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, πάντοτε υπό έλεγχο και σαφείς οδηγίες και υπό τον όρο της συμβατικής δέσμευσης ότι τα τρίτα μέρη αφ΄ ενός συμμορφώνονται απόλυτα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, αφ΄ ετέρου δεν εκτελούν οποιαδήποτε επεξεργασία στα δεδομένα σας, πέραν από αυτή του σκοπού της διαβίβασης. Ειδικότερα συνεργάζεται με επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, τράπεζες, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων όπως το Paypal, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), παρόχους υπηρεσιών ΙΤ (π.χ. icloud, host providers, υπηρεσίες backup, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων), απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της, την εξασφάλιση των δεδομένων και την εξυπηρέτηση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου. Οι εν λόγω συνεργάτες  όπου απαιτείται θα επεξεργαστούν τα δεδομένα για λογαριασμό της THESKYSPIRITS, ως εκτελούντες την επεξεργασία, αποκλειστικά και μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Ρητά διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση για την διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με τη χρήση OnLine πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τα στοιχεία σας- περιλαμβανομένων και αυτών της κάρτας σας- υπόκεινται σε επεξεργασία σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον, με εφαρμογή κάθε κατάλληλου τεχνικού και οργανωτικού μέτρου.

Η THESKYSPIRITS δύναται να γνωστοποιεί τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους όταν αυτό επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση/διάταξη άλλης δημόσιας αρχής κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η THESKYSPIRITS διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει και τροποποιήσει μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο την πολιτική περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σας συνιστούμε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις σε αυτή τη σελίδα σε τακτική βάση, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

THESKYSPIRITS

 

 

Κλείσιμο (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Για να συνεχίσετε την πλοήγηση σας στο site παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι είστε άνω των 18 ετών

Αναζητηση

Το καλαθι σας ειναι αδειο.
αγορασε τωρα